מסמך משפטי: ENA NS 7.28

מסמך משפטי ENA NS 7.28

תגים

תיאור

Recto: Legal testimony. In the hand of Efrayim b. Shemarya. Fragment (right side). The witnesses report that on Sunday, they saw a government employee (khādim min khadam[at] al-malkhut) with a number of policemen (wa-maʿahū ʿidda min al-rajjāla). The continuation is extremely damaged. Refers to "the inhabitants of this [...]" and a woman [...] bt. Ismāʿīl. In the margin might refer to someone being beaten (wa-ḍuriba). On verso there is a legal document in Arabic script (see separate record).

ENA NS 7.28 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.28 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain