טקסט ספרותי: T-S 10J30.6

טקסט ספרותי T-S 10J30.6

תגים

תיאור

Small fragment of a poem praising a man named Avraham, who taught his children religious virtues and showed them the right way. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J30.6 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ] אברהם ושמנים
  2. [ במגן יבורך תחלה בהמונים
  3. ] . . . . . . הים ולמד לבניו דרכי המבינים
  4. ]ל . אלהים רובי הברכות כמו צוה לניניו משפטים ודינים
  5. ] . בעם אלהי אברהם מגני ארץ עלי כל הנכונים
  6. פ]רח ראש כל הפרחים ושמו ראש לכל ראשי בחונים
  7. ] שנים לעולם ומאכלת בחורה מסכינים
  8. ] עשרה הצפונים
  9. ] האתנים

תרגום

T-S 10J30.6 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J30.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.