מסמך משפטי: T-S 10J21.8

מסמך משפטי T-S 10J21.8

תיאור

Beginning of a court record dealing with a debt of thirty-three dirhams between Ḥasan b. Sahlan and Yahya b. Suwayd. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J21.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. עד[ות] שהיתה בפנינו אנו בית דין ו. . .
 2. עדות שהיתה בפנינו אנו בית דין והזקנים החותמים עדותם מטה כן הוה נחן
 3. אלשהוד אלמ . . . . שהאדתנא אספל הדא אל[ . . . . ] יקול חצר אלינא פי כניסה אל
 4. . . . . . [ . . . . . ] . בית דין חסן בר סהלאן [ . ] . [ . . . . . . . . ] יחיי בר סויד
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . ת בינהמא ושאהדא. [ . . . . . . . . . . . ] . נא ולי [ . . . . .
 6. שיא . . . . . עלק . . . . ה מן גמיע עלק אלש . . . . . ן . . . . . . [ . . . . . . . . .
 7. תלתון דרהמא ותלתא מתלהא דין לנ . . ן אל[צ]מא אל . ק . . אמא ו . . . . . . .
 8. הדא אלדין כלאם מא ותופיה למן לה עליכם או . . . . . כל ואחד מנכם עלי
 9. א . . [ . . ] אעיאנהם . ב . . . . פיפרציא עלי הדא ולם לה א . . . . . . מא ו . פסה
 10. . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . ]המא [ . . . ] . א . . . . . . . . ל[ . . . . . . . . . . .

תרגום

T-S 10J21.8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J21.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.