מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S AS 183.172

מסמך שלטוני T-S AS 183.172