מכתב: JRL SERIES B 6267

מכתב JRL SERIES B 6267

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. The sender complains about isolation (al-wiḥda wa-l-inqiṭāʿ) and is anxious for the addressee to give an update about something. The tone is that of a rebuke: "Now, O [...] you are not the first who... what entered in your heart... and if this is true..."

JRL SERIES B 6267 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
  1. ואלאן יא . . . מא אנת באול מן . [
  2. אעלם אן . . . תרי(?) בצרהא(?) . . לי [
  3. אלדי דכל עלי קלבי פעסא אן תערפני מן . . [ 
  4. אן תעמלה בנפסך ואן כאן אלאמר צחיח . . ל[ 
  5. בצחה מנה וקלת לו כאן שי אעלמני וקד . . . [
  6. אעלם מא אקדם ולא מא אוכר לאני אנא א[
  7. אלוחדה ואלאנקטע(!) ואלאסתיחאש . ל . [
  8. אן יעמל לם יכון ענדי . . . . קאם . . . . . . [
  9. פארקתך אלי גאיה אליום לא לי . . . בית ולא [

תרגום

JRL SERIES B 6267 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6267: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0