מכתב: JRL SERIES B 5592

מכתב JRL SERIES B 5592

תגים

תיאור

Business letter in Judaeo-Arabic. Mentions coral (3 lines from bottom). Needs examination. On verso there may be a Hebrew literary text.

JRL SERIES B 5592 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5592 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5592: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0