מכתב: T-S 10J15.29 + T-S 10J15.32

מכתב T-S 10J15.29 + T-S 10J15.32

תגים

תיאור

Letter in the hand of Shabbetay b. Avraham addressed to the Nagid Shemuel b. Hananya. Asking him to obtain a caliphal rescript stopping the local governor from charging the sugar cooks twice the normal price for raw sugar (qand). Dating: ca. 1150 CE. Lines 1–6 and verso are written on T-S 10J15.29; lines 7–18 on T-S 10J15.32. (Information from Goitein, Mediterranean Society II, 45–46, 531.)

T-S 10J15.29 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. עבד אלחצרה אלסאמיה אלאגליה אלעאליה אלרייסה אלשיכיה תבת
 3. אללה קואעד מגדהא וצאעף סעדהא וכבת באלדל אלמהין
 4. ואלצגאר כאפה חסאדהא ועדאהא ותוג כאפה ישראל בטול
 5. בקאהא ואבקא עליהא צל אלט . . הא ואחמדהא אלעאקבה ואב[קא
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ויהיה בעזרם ינהי בסאמיהא
 7. להא סגני הנגידות . . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. יכון כסאה לנצח אן עבידהא קהל מנ[יה זפתא] מס[תגי]תין [בבא]ב אללה
 9. תעאלי ובבאבהא פימא הם בצדדה מן אלתעצד באלאדיה ולם . .
 10. אלדי קד אתלפהם ולמא כאן פי איאם אלקאיד אלאעז טריף על .
 11. אבאע]הם קנד בדינאר אלא בלוגה מא יסוא נצף ופיהם מן אכד ארבעין
 12. . . . . . . ] בלוגה ואבאעו מא יעז עליהם חתי וזנו תמנהא ופיהם מן
 13. . . . . . . . . . . . ] באלתורה לא עצר וביערץ אלדי אשתריה בנצף תמנה
 14. . . . . . . . . . . . . ] //מנה// וחמלו ען קלבהא פימא תנ . . ולמא כאן פי
 15. ומתל הדא אלנ]חו עלי יהוד דמסיס וסנבאט וקד סמעו אנהם
 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . ] קד מאתו כוף מן אלסרוז והם יסאלו אנעאמהא
 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]אן תסטנעהם באלאגתמאע בצאחב אלדיואן אלשיך
 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] להם תוקיע אלסלטאן כלד אללה מלכה

Right margin, diagonal lines written upside down.

א[ | פאן כ . [ | צ[

תרגום

T-S 10J15.29 1v

1v

Verso. Address.

אל שער אדונינו הנגיד הגדול נגיד עם עבדהא וצניעתהא

עם יו יכון כסאו לנצחשבתי בירבי אברהם

החבר תנצבה

T-S 10J15.32 1r

1r

T-S 10J15.32 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J15.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 10J15.32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.