מכתב: JRL SERIES B 4277

מכתב JRL SERIES B 4277

תגים

תיאור

Recto: Letter from Yiṣḥaq de Curiel. In Ladino. Verso: sums.

JRL SERIES B 4277 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4277 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4277: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0