רשימה או טבלה: JRL SERIES B 3701

רשימה או טבלה JRL SERIES B 3701

תגים

תיאור

Substantial, late acccount in Judaeo-Arabic, at least one part of which is headed "list of debts." People named include: Avraham Yerushalmi; Yehuda Leon; Yeshūʿa al-Ḥāmī; Moshe Sūsī ("the stranger"); Avraham Abulafia; Meir and Yehuda Garizon (? גאריזון). On the other side: a Castro, Yehuda Leon again; Meir Garizon again; Avraham Yerushalmi again.

JRL SERIES B 3701 1+2 / 2 leaves conjoined, recto

1+2 / 2 leaves conjoined, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3701 1+2 / 2 leaves conjoined, verso

1+2 / 2 leaves conjoined, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3701: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0