מסמך משפטי: JRL SERIES A 925

מסמך משפטי JRL SERIES A 925

תגים

תיאור

Late legal document in which Yosef acknowledges an investment from [...] Kohen of 20,000 silver muayyadis.

JRL SERIES A 925 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 925 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 925: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0