מסמך משפטי: JRL SERIES A 792

מסמך משפטי JRL SERIES A 792

תגים

תיאור

Legal document, in Arabic script. Ottoman era. Emanating from the bureau of silk looms (dīwān anwāl al-ḥarīr) in Alexandria.

JRL SERIES A 792 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 792 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 792: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0