מכתב: T-S 10J13.21

מכתב T-S 10J13.21

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter from Yahya b. Sa'ada in Ascalon to Abu Nasr Yehuda al-Dimashqi in Tyre, informing him about payments he had made and regretting that he could not do much for Abu al-Fadl, whom Yehuda had sent to him. Yehuda's shipments were being withheld by claims of a third party. (Information from Mediterranean Society, I, p. 268, and Goitein's index cards)

T-S 10J13.21 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. על שמך
 2. וצלת כתב מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה
 3. ואדאם תאיידה וחראסתה ונעמתה וסרני מא
 4. תצמנתה מן סלאמתך וסלאמה מן תחוטה ענאיתך
 5. וסאני תאכרך ען אלמגי ואללה יגעלך פי חיז אלסלאמה
 6. חית כנת ברחמתה פאמא מא רסמתה פי חואיגך
 7. פקד פעל ודפעת גמיע מא כאן לך פי גהתי והו
 8. יט דינארא ותפציל דלך ארבעה עשרה דינאר תתעלק
 9. בסידנא ראס אלמתיבה וכמסה בסידנא אב בית דין
 10. ירום הודם למולאי אלשיך אבי עלי חסין בן מסלם אדאם
 11. אללה תאיידה גיר אנה בלגני אן אלשיך אבא אלחסן בן
 12. ששון אקתטע מן הדא אלגמלה כמסה דנאניר או
 13. נחוהא דכרנאהא לה פי גהתך ואן מא תם לה
 14. אקתטאעהא אד כאנת הדה אלגמלה ענדה מודעה
 15. לך מן מדה פאמא מא חתתת עליה מן אכראם
 16. אלריס אבי אלפצל ולד סידנא אב נטרוהי מן שמיא
 17. פקד עלם אללה אנני כנת אותר לו כאן תוגהה אלי
 18. ואנא במצר פי גיר הדא אלזמאן אלצעב גיר אנה
 19. מע דלך קד חמלת עלי נפסי ולם . . [ . . . . . . .
 20. והו שאכר בחסב אלזמאן פתעתדר [ . . . . . . .
 21. אדוננו אב פי אלתקציר ואנא אתב . [ . . . . . .
 22. דפעתה אליה פי יומי הדא והו יום אלת[ . . . . .
 23. מן כסליו פי רקעה עטף הדה אלמכאת[בה . . .

Right margin, diagonal lines.

עלם דלך אלשיך | ואעלמך יא מולאי | אן אלשיך אבא אלטיב | מכתאר בן צדקה | אטהר עליך חגגא | ובין עליך אקואלא | תקתצי אעאקה | רחלך האהנא

Top margin, diagonal lines written upside down.

ען ספרה אלי אלמגרב | וינבגי אן תתחיל | בכל פן ותבאדר | באלמגי אלי | האהנא קבל | ספר מראכב | אלגרב

תרגום

T-S 10J13.21 1v

1v

Verso.

 1. לתניב ען נפסך ותכלץ רחלך אן שא אללה [ . . . . . .
 2. פי חיז אלסלאמה ברחמתה סידי אבו אל[ . . . . . .
 3. באתם אלסלאם כאתבה סעאדה יכץ[ . . . . . . . .
 4. אבו אלמנא באתם אלסלאם ושלום

Bottom margin, straight lines written upside down. Address. Arabic:

למולאי יאשיך אבי נצר יהודא בן בסימן יחיי בן סעאדה אלט[ . .

אלדמשקי אדאם אללה חראסתהתגר צור חמאה אללה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J13.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.