מכתב: T-S 10J13.20

מכתב T-S 10J13.20

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter from Avraham Maimuni informin the Nasi that a certain document was not found among papers brought forth by a third party and that the matter would be followed up only if the recipient insists. AA

T-S 10J13.20 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בר
 2. אלמולא אלמאלך יעלם אנני
 3. למא אסתדעית אלשכץ אלי
 4. ענדי חלף בימין מאכדה
 5. אן גמלה אלאוראק אלתי
 6. בקת ללמולא אחצרהא
 7. ואן אלחגה אחצרהא פי
 8. גמלה מא אחצרה ופתשנא
 9. עלי אלאוראק וגדנא יום אלנהב
 10. למא שלנא אלרזמה עלי
 11. אלכראריס אלדי לנא יום
 12. אלכבא אנחלת ואכתלטת
 13. אלאוראק ואפתשת מא וגדת
 14. אלחגה ווגדת בעץ אלאוראק
 15. ואלמולא אן ראא אלאגצא
 16. ען דלך פאלראי לה פאן
 17. אצל אלטלב כאן אלחגה
 18. ומצחף אלתורה אלד[י
 19. חצרוא ושלום

תרגום

T-S 10J13.20 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J13.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.