רשימה או טבלה: JRL SERIES A 373

רשימה או טבלה JRL SERIES A 373

תגים

תיאור

Accounts or inventories in Judaeo-Arabic organized in entries associated with days of the week. Based on the handwriting this fragment is likely from the 16th-19th centuries. A wide array of items are referenced such as lemon, carrot, fish, pepper, ginger, soap, olive oil, and bread (or possibly meat because "לחם" is ambiguous between JA and Hebrew). MCD.

JRL SERIES A 373 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 373 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 373: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0