מסמך משפטי: JRL SERIES A 131

מסמך משפטי JRL SERIES A 131

תגים

תיאור

Recto: Perhaps a letter? Very faded. Verso: A record of the amount of money (35 silver) turned over by Eliyyahu the rent-collector of [...] in ḥārat al-saqālibah for the month of Av in 1784 CE (5544). The name of the renter may be underneath: Moshe Refa'el Hayyim Efron (?).

JRL SERIES A 131 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 131 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 131: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0