מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 1426

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 1426

תגים

תיאור

Karaite bill of debt. Dated Thursday, 8th Adar II, 5529 Era of creation (1769)