רשומה קשורה ל-מכתב: Yevr. III B 669

מכתב Yevr. III B 669
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
    כולל digital edition