מסמכים קשורים מכתב: Yevr. III B 669

מכתב Yevr. III B 669