מכתב: Yevr. II A 72

מכתב Yevr. II A 72

תגים

תיאור

Diwan of Anatoly b. Yosef and epistles of Shemuel b. ʿEli. See S. M. Stern, "A Twelfth-century circle of Hebrew poets in Sicily: Anatoli ben Yosef the Judge and his friends," JJS 5 (1954): 60–79 (pp. 62-63, 65) and Simḥa Assaf, "קובץ של אגרות ר' שמואל בן עלי ובני דורו," Tarbiz 1 (1930), p. 112 and 3 (1932) p. 346.