רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,178.1

מסמך משפטי Moss. VII,178.1
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, "New Fragments from the Geniza of Maimonides' Responsa (With Addenda to the Published Responsa)‎" (in Hebrew), in Hebrew and Arabic Studies in Honor of Joshua Blau‎ (Jerusalem: Hebrew University, 1993).
  כולל מהדורה
 3. ציטוט
  Moshe Yagur, "Several Documents from the Cairo Geniza Concerning Conversion to Islam," in Conversion to Islam in the Premodern Age: A Sourcebook (Oakland: University of California Press, 2020), 227-31.
  כולל תרגום, דיון
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה