רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,82.1

מסמך משפטי Moss. VII,82.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition