מסמך משפטי: Moss. VII,82.1

מסמך משפטי Moss. VII,82.1

תגים

תיאור

Fragment of a document of sale in which Nahray b. Nissim, the well-known banker and communal lender (d. 1096), buys from his brother-in-law and the sons of the latter's late brother one-third of a house worth 150 dinars. The total value of the house was 450 dinars. (Information from Goitein, Mediterranean Society, III, p. 37; IV, pp. 19, 287)

Moss. VII,82.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנו העדים החתומים למטה בשטר זבינ[י] דנן [
 2. ובכל לישאני דזכו[א]תא ואכת[בו] ואכתמו וסלמו דלך אלי [
 3. מן גמיע מפסדאת אלשהאדה אני קד קבצת מנה מאיה וכמסין דינארא גיאדא ו[
 4. ביני ובין אולאד אכי מר [ . . . ] הכהן נע אלתלת לי ואלתלתין להם בעת מר נהראי [
 5. מאציא זביני גמירי חליט[ . . . . ]מל עלי [ . . . . . . . . ] . . אלתי הדה אלתמ[אניה אקסאם
 6. ואלחד אלתאני והו אלגרב[י . . . . . . . . ] . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . מ . .
 7. והו דהליז הדה אלדאר [
 8. אבו אלברכאת אחמד בן א[
 9. דנן ואלי אלחבס אלמע[
 10. יומיד באבי עבד . [
 11. אלסקיפה מן . [
 12. ורבע דראע [
 13. הדה אלדא[ר
 14. באבי [

תרגום

Moss. VII,82.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,82.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.