רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,7

מסמך משפטי Moss. VII,7
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition