רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: NLI 577.4/100 + Moss. VII,57.1

מסמך משפטי NLI 577.4/100 + Moss. VII,57.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה