מסמכים קשורים מסמך משפטי: Moss. VII,37.2 + Moss. VII,76.1

מסמך משפטי Moss. VII,37.2 + Moss. VII,76.1