רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,101

מסמך משפטי Moss. VII,101
 1. ציטוט
  Menahem Ben-Sasson, יהודי סיציליה 1068-825‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991).
  למהדורה ראה
  • #80, pp. 363-365
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה