מסמך משפטי: Yevr.-Arab. I 1700.17

מסמך משפטי Yevr.-Arab. I 1700.17

תגים

תיאור

Legal record (#37). Concerning earthenware vessels. The beginning of the record is missing, and it was not completed. Makārim al-Abzārī b. Avraham attests that he has 350 earthenware vessels for wine (טמאויה פכאר) which "he bought from him" for 70 dirhams; that they are in his (Makārim's) possession; that he pays 1 dirham per month as their rent (bi-ajrihi); and that the remaining balance he owes is 45 dirhams, which he will pay when he wishes to do so. Makārim al-Abzārī appears also in record #61 (Yevr.-Arab. I 1700.24, verso). (NB: Goitein referred to this document as folio 16 (Firk. II NS 1700.16AI, with the A indicating recto and the I indicating text block) in accordance with the foliation written in pen; but the correct folio is 17, as written in pencil (the librarian with the pen gave two folios the number 8). ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, handwritten texts.
  1. ואקני מן מכארם אלאבזארי בן אברהם אן ענדה ופי קבלה
  2. שנ טמאויה פכאר אשתראהם מנה בע דרהם
  3. ואנהם ענד מכארם [[על]] באגרה דרהם כל שהר
  4. ואן אלבאקי לה ענדה מה דרהם יקים לה בהא מתי
  5. אראד וכתב לזכו

תרגום