מכתב: Moss. VII,171.2

מכתב Moss. VII,171.2

תגים

תיאור

Short note in the hand of Yedutun ha-Levi (active late 12th and early 13th century). Reporting that he has sent 7.5 of a certain item with Abū l-Mufaḍḍal, 4 large and 3 small. On verso there are the remnants of a few words in Arabic script, probably from an earlier, unrelated document.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).

Recto:

  1. אלדי אערף בה [
  2. אן קד וצל אליך [צחבה
  3. אבו אלמפצל ז //ונ[צף]// ק . [
  4. ארבעה כבאר וג צ[גאר
  5. ערפתך דלך ולא תקטע [כתבך
  6. ענא ושלום

תרגום