מסמך משפטי: ENA NS 21.18

מסמך משפטי ENA NS 21.18

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Court record. Dated: Tammuz 1538 Seleucid = June/July 1227 CE. In which the son of one of two sisters whose father, Bū Mansur b. Abū l-Majd, had died stood surety for his mother who, having received her share, would not make any additional claims against any relative, either in a Muslim or a Jewish court. If the mother should claim anything, all losses caused to the other parties would be borne by her son. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 287, 491.) See CUL Or.1080 J116 (PGPID 8889) for a list of related documents.

ENA NS 21.18 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. יום אלב אליט מן שהר תמוז קלח לש אקנינא מן מחאסן
 2. בן אבי אלפצל אלמערוף באבן אלרבאט אנה צמן אלדרך
 3. ען ואלדתה //אלמסמאה// עבאד אבנה אבי אלמגד נע [[אנה קד]] נזלת ען
 4. חק //עסאה אן א// יתגה לה מן ארת אכיהא מנצור בן בו אלמגד עלי
 5. ומדה //ישראל// באלגויים אד אתצלת ללתלת מן [[מא ]] מיראתה עלי יד
 6. ולדהא הדא //מחאסן // אלצאמן דרכהא ואנה צמן דרכהא איצא ען
 7. ואלדה אלמתופי תנא אבנה סיד אלאהל ואכתה חסב אבנה אבו אלמגד
 8. מן כל חק עסאה יתגה עליהם ויתעלק באלמתוופי ומן
 9. אלשבועות ואלחרמות ואלגלגולים ולאכתהא חסב אבנה אבו אלמגד
 10. וכל מא יאתי מנהא מן מטאלבה ען ארת בו מנצור בן
 11. אבי אלמגד אכיהא מערוף באבן אלנאילה [[וא. .]] ואקר
 12. אנהא אתצלת למנאבהא מן מיראתה ולם יבק להא ענדהם
 13. משוה פרוטה ולעילא ואנה צמן ענהא [[אקדש]] בראתהם
 14. מן דרהם [[ול]] ואחד אל/י/ ק דינ ומן אלשבועות ואלחרמות ואלגלגולים
 15. צמאנא צחיחא סאיגא שרעיא לא לה ולא לאלצאמן ענהא
 16. עלי אלמדכורין תעקב אלבתה
 17. ודלך מן כל דעוא וטלב מן דרהם אלי ק דינא מן גמיע אל. . . . תקילהא וכפיפהא

right margin, straight line at 90 degrees to main text

מ. .ע אואלאד כאלת אלמתוופי בו אלחסן ו. . . אן אולאד עמראן בן בו נצר

תרגום

ENA NS 21.18 2

2

verso

 1. בעד מו תקדם באיאם אלקנין אלכאמל אלשרוט מן
 2. מחאסן //אלוקלי// בן בו אלפצל מערוף באבן אלרבאט נע
 3. אנה צמן דרך ואלדתה עבאד אבנה אבי
 4. אלמגד בן בו מנצור מערוף באבן אלנאילה
 5. מן סבב גהה [[. .]] מא כצהא מן ארת אכיהא
 6. בו מנצור אלמדכור ווצ/ו/ל דלך אליהא עלי ידה
 7. ואברא אכתהא חסב אבנה אבי אלמגד נע ואם
 8. אלמתוופי אלמסמאה תנא אבנה סיד אלאהל
 9. [[מן דרהם]] ואנה צמן מן ואלדתה אלמדכורה אן
 10. מתי אדעת עלי אחד אלמדכורה ואלדתה
 11. מן סאיר אלחקוק כאן עלי אלקיאם בה לואלדתה
 12. מן דרהם ואחד אלי ק דינא ובדלך נפד להא
 13. . .] מן אבו אלחסן בן //. . . .// אנה תדרך ואלו. . .

right margin, straight lines at 90 degrees to main text

למא כאן פי יום //לילה// אלגמעה אל. . . . תמ. . קלח לשטרות

אקנינא מן עבאד //אם מחאסן// אבנה אבו אלמגד בן אבו מנצור אלמערוף

באבן אלנאילה אנה [[לם יכן להא]] אברת אכתהא חסב אבנה

אבו אלמגד ואמה //מנצור// תנא אבנה סיד אלאהל מן אלחק עסאה

יתבת להא . . . . . . . מן ארת בו מנצור בן בו אלמגד

מן דרהם ואחד אלי ק דינ ואנהא אבראתהם מן אלשבועות

ואלחרמות ואלגלגולים [[ואן]] והם ומן ילוד בהם ואנהא אתצלת

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 21.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain