מכתב: ENA NS 21.14

מכתב ENA NS 21.14

תגים

תיאור

מכתב מאת אבו נַצְר בן אברהם אל סוחר בפֻסטאט ובו ידיעות על סחר-הודו ד72. ENA NS 21.14, ע"ב חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 17.2 x 29.7 ס"מ. פורסם אצל פרנקל, האוהבים והנדיבים, עמ' 286–291. אלכסנדריה, כ' באדר ב', אולי אתמ"ח לשטרות, שהוא מארס 1137 כפי שזיהה גויטיין, על פי הכתב והסגנון, מכתב זה נכתב בידי הסוחר אבו נַצְר בן אברהם איש אלכסנדריה, בא כוחו של חלפון שם ומי שדיווח על קורות יהודה הלוי בשהותו שם. אבו נַצְר ציין במכתב את החודש, אדר ב', ואת היום בו, אבל לא את השנה. חסר ראשו של ע"א של האיגרת, שבו נזכר שם הנמען. על פי ההשערה שהנמען הוא חלפון, קבע גויטיין שהאיגרת נכתבה בשנת 1137. הנימוק לשחזור הוא כך: בתעודה ח17, מאדר א' שנת אתמ"ה לשטרות, שהוא פברואר 1134, אבו זִכְּרִי כהן, פקיד הסוחרים בפֻסטאט, כתב משם לחלפון השוהה בתימן וביקש ממנו לסייע לאבו נַצְר בן אברהם בעסקיו. מכאן משתמע שהלה היה חדש בסחר-הודו וחלפון טרם הכיר אותו אישית. מכתבנו מראה קשר ידידות הדוק בין אבו נַצְר לנמען. השנה המעוברת הראשונה לאחר השנה ההיא הייתה 1137 (לאחריה הייתה השנה המעוברת 1140, אך בחודש אדר ב' בשנה ההיא היה חלפון באלכסנדריה גם כן). אולם ספק גדול אם איגרת זו נשלחה אל חלפון. לא זו בלבד שחסר באיגרת משני צדדיה (ראה להלן) פרט כלשהו שעל פיו ניתן לומר שהוא הנמען, אלא שהשוואתה למכתביו הוודאיים של אבו נַצְר לחלפון מצביעה על הבדל ניכר בברכות השלום. בכולם (תעודה ח73, ח77, ח80, ח81) נשלחת ברכה לאבו עַלִי אחיו של חלפון, וכאן מקומו נעדר. וכן במברכים שם (תעודה ח73, ח77, ח81) נזכרים אֱחיו של אבו נַצְר, וכאן נזכר רק אָחיו הִלַאל. הבודק את המכתבים ההם ימצא בהם גם פרטים אחרים שונים בברכות. מסתבר אפוא שמכתבנו יועד לא לחלפון אלא לסוחר אחר היושב בפֻסטאט.1 בפתח ע"ב ממשיך אבו נַצְר את דבריו על פלוני שותפו למסחר, שחזר מן המזרח הרחוק ומתימן ובינתיים שהה בעַיְ̇דַאבּ. זהו המשך הכתוב בע"א בשוליים הקרועים. לפני שנקטעו הדברים שם כותב אבו נַצְר (בתרגום): 'הגיע אליי מכתב השי̇ך אבו אלפַ̇כְר המזכיר שאבי [השי̇ך אבו אל]פַרַ̇ג',2 ואולי הוא הסוחר ששהה בעַיְ̇דַאבּ. הכותב מניח שאולי קיבל הנמען מכתב מן הסוחר ההוא ובו ידיעות על שאר הסוחרים ששבו הביתה ב'כַּארִם', על נגיד ארץ תימן מַ̇צְמוּן בן חַסַן ועל הסחורות שהביא הנוסע הנרמז, שבוודאי השקיע אבו נַצְר בעסקיו. ענייני המסחר באלכסנדריה היו בשפל, והמכירות בחנותו של הכותב לא סיפקו פרנסה ובקושי את דמי שכירות החנות. כאן ובמכתביו האחרים רגיל אבו נַצְר לתבל את לשונו בביטויים אִסלאמיים. מעל אמצע השורה הראשונה התקנית של ע"ב כתוב 'עונך יארב' (בעזרתך, הוי אלי!). בדרך זו מסמן הכותב את המשך האיגרת. בתעודה ח77, ח81, הוא מסמן בכך דף שצורף לדף הראשון. כאן ובתעודה ח83 (שם מקוצר: 'עונך', בעזרתך) הוא מסמן את המשך המכתב בע"ב של אותו דף. כותבים אחרים השתמשו בסימנים ובלשונות אחרים, כדי לסמן את המשך האיגרת בדף נוסף או בע"ב.3 שיטה זו ידועה כמעט באופן בלעדי ממכתביו של אבו נַצְר,4 אף על פי שאפשר למצוא גם דוגמאות אחרות.5 יש להניח שאותו ביטוי משמש לסמן את המשך האיגרת גם בכתביהם של ערבים. הביטוי מזכיר, כמובן, את 'בעזרת ה' ' שרגילים בימינו לכתוב בראש האיגרת אבל לא בהמשכה.6 דומה אני שבמקרה זה סבר גויטיין שהביטוי הנזכר מציין שהכתוב מתחתיו בע"ב מצטרף לדף אחר, שלא נשמר, ולכן לא העתיק את הכתוב בע"א. לי אין ספק שהכתוב מתחת לביטוי הוא המשכו של ע"א של אותה איגרת בדף זה. שם עוסק אבו נַצְר בענייני מסחר שונים, ומזכיר גם שהתכוון לשלוח בדים עם אבו אלפַ̇צַאִיל בן מולאי אלדיאן [= אדוני הדיין], אלא שהלה החליט לא לצאת בגלל הפחד מסכנת הדרך ('מן כוף אלטריק'). אבו אלפַ̇צַאִיל זה הוא מבורך, בנו של הדיין אהרן בר ישועה אבן אלעַמַّאנִי. כיוון שלדעתי אין האיגרת כתובה לחלפון ואין בע"א ידיעות השייכות במובהק לסחר-הודו ולסוחריו, לא העתקתי את הצד ההוא. ההדרת המכתב במלואו במחקרה של מרים פרנקל, כנרמז לעיל.

ENA NS 21.14 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

[ ]

 1. סלאמה פסררת עלם אללה אללה בדלך [ ]
 2. אלערציאן אללדאן יכתצאן בחצרתה פקד
 3. עמל פיהם אלצאנע שאהדין כמא אמרת
 4. וגאו עלי אלגאיה קצארה אלדביקי עלי בטאנה
 5. ואיצא אול ערציין כרג'א מן אלארבעה געלתהם
 6. ברסם אלשיך אלאגל אבו אלמכארם וקד סלמת
 7. אלארבעה ללשיך דאוד בן משגר כמא אמרת
 8. אד אנתגזא איצא אלדי ללשיך אלאגל אבי
 9. אלפצאיל מע אלמקטעין אללכיין אלדין לה
 10. וטננת אן אלשיך אבי אלפצאיל בן מולאי אלדיאן
 11. מסאפר פכנת אשדהם מעה עאד בדא לה
 12. ען אלספר לאנה כאף מן כוף אלטריק ואמא
 13. גיר דלך פאן עמל אלשיך עבד אלעזיז בן אל
 14. מגיר אלבזאז פי אמר אלארבעה עראצי
 15. אלמסתעמלה כל גמיל וקאל ללצאנע אן אל
 16. סוק קד חט ונחן מא ואפקנאך עליהם
 17. ומא אחסב לך פיהם אלא סבעין דרהמא
 18. אלערצי פאסתגאת וצאה וקאל אנא מא
 19. אביעתהם תם אקאם איאם וכאף מן בן
 20. אלמגיר [בא]ן יעקב עליה פי מתאעה פרגע
 21. צאגר אליה ואסתעטפה ודפעהם לה פגא
 22. עלי חצרתה פי אלערציין ק[ ] ועין קצארה
 23. וצפו ומסח סתה ונצף וען אלערציין
 24. אללדין לחצרתה צפו וקצארה ושאהדין
 25. [ ] דרא' ואלגמיע קצרתהם דביקי
 26. עלי בטאנה

Recto, Right Margin

 

 1. אלגמלה
 2. קנג' >ִ ל[] צ[ ]
 3. דינארין אלא קיראט
 4. [ ] בה צרפהמא אל
 5. קזאז פי [ ] ורבע
 6. ולחצרתה ב . . . [ ]
 7. אלגוזה [ ]
 8. אלגמלה ק'ִמ'ִד'ִ X
 9. אלבאקי עליה
 10. ט' ורבע
 11. כאן אכי אכד
 12. מן דאוד ח' >
 13. ואנא אכד מנה
 14. נצף ורבע
 15. אעלמת חצרתה
 16. [וקד] וצלני כתאב
 17. [מולאי] אלחבר
 1. סלאמה פסררת עלם אללה בדלך [. . . .
 2. אלערציאן אללדאן יכתצאן בחצרתה פקד
 3. עמל פיהם אלצאנע שאהדין כמא אמרת
 4. וגאו עלי אלגאיה קצארה אלדביקי עלי בטאנה
 5. ואיצא אול ערציין כרגא מן אלארבעה געלתהא
 6. ברסם אלשיך אלאגל אבו אלמכארם ותסלמת
 7. אלארבעה ללשיך דאוד בן מנצור כמא אמרת
 8. וקד אנתגזא איצא אלדי ללשיך אלאגל אבו
 9. אלפצאיל מע אלמקטעין אללדיין אלדין לה
 10. וטננת אן אלשיך אבי אלפצאיל בן מולאי אלדיאן
 11. יסאפר פכנת אנפדהם מעה צאר בדאלה
 12. ען אלספר לאנה כאף מן כוף אלטריק ואמא
 13. גיר דלך פאן עמל אלשיך עבד אלעזיז בן אל
 14. מגירי אלבזאז פי אמר אלארבעה עראצי
 15. אל. . . .מלה כל גמיל וקאל ללצאנע אן אל
 16. סוק קד חט ונחן מא ואפקנאך עליהם
 17. ומא אחסב לך פיהם אלא סבעין דרהמא
 18. אלערצי פאסתגאת וצאח וקאל אנא מא
 19. .ביע. . . תם אקאם איאם וכאד מן בן
 20. אלמגירי אן יעקב עליה פי מתאע/ל/ה פרגע
 21. צאגר אליה ואסתעטפה ודפעהם לה פגא
 22. עלי חצרתה פי אלערציין קד וען קצארה
 23. וצפו ומסח[[ס]] סתה ונצף וען אלערציין
 24. אללדין לחצרתה צפו וקצארה ושאהדין
 25. סבעה דרא ולגמיע קצארה דביקי
 26. עלי בטאנה

right margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

אלגמלה | קנג>ל.צר. | דינארין אלא קיראטי[ן | .ב. צרפהמא אל | קזאז פ[. .] רבע | ולחצרתה בק[י מן | אלגוזה סא> | אלגמלה קמד> | אלבאקי עליה | ט ורבע | כאן אכי אכד | מן דאוד ח> | ואנא אכד מנה | נצף ורבע | אעלמת חצרתה | דלך ווצלני כתאב | אלשיך אבו אלפכר | ודכר אן ואלד | ] כרג

תרגום

ENA NS 21.14 2

2

Verso

 1. עונך יא רב.
 2. ובלגני אנה באקי בעידאב אלי אלאן תתפצל
 3. חצרתך ותעלמני אן כאן וצל מנה כתאב ודכר
 4. מן כרג' פי אלכארם תעלמני בה ותעלמני
 5. מא דכר מן אחואל אלשיך מצמון ואלמשאיך
 6. אגמעין ואי שי כרג' מעה לאסר בדלך
 7. ואמא אחואלנא אללה עאלם וכפא בה עלים
 8. לקד תמת עדה איאם מא תביע אלדכאן
 9. באלנפקה ורבמא איאם מא תביע באלכרי
 10. ואחואל אסאל אללה אן יפרג' מן ציקתהא לאן
 11. טאל מדא אלנאס עלי מא הם עליה פהם
 12. יתלפו לאן פי הדה אלי מדה אנכשפת
 13. אחואל אלנאס פכיף אן טאלת אלמדה חצרתה
 14. אלסאמיה מכדומה באפצל סלאם ואכמלה
 15. ומן תחוטה ענאיתך אפצל אלסלאם
 16. ואכי הלאל יכץ חצרתך באפצל אלסלאם
 17. ותנעם באכצאץ גמיע אלאצדקא פאפצל
 18. אלסלאם ומא סנח לה מן כדמה ישרפני
 19. בהא ואלחמד ללה וחדה
 20. אלעשרין מן אדר תאני

 

Hebrew Translation of Recto

[ ]

 1. שלומו ושמחתי. יודע זאת האל [ ]
 2. שני הצעיפים השייכים להדרתו. וכבר עשה בהם
 3. האורג שני גדילים כפי שהורית
 4. ויצאו נהדר. כביסת הבד הדביקי על הבטנה.
 5. כמו כן, שני הצעיפים הראשונים יצאו מסך הארבעה וייעדתי אותם
 6. עבור השיך' הנכבד אבו אלמכארם. כבר מסרתי
 7. את הארבעה לשיך' דאוד בן משג'ר כפי שהורית
 8. כי נסתיימה גם מלאכתם של אלו השייכים לשיך' הנכבד אבו
 9. אלפצ'איל יחד עם שתי ה"מקטעות" מבד לֻכּי השייכות לו.
 10. חשבתי שהשיך' אבו אלפצ'איל בן אדוני הדיין
 11. ייסע ואז הייתי אורז אותם {ושולח} אתו. אך שב וחזר בו
 12. {מרעיון} הנסיעה כי פחד מהדרך. חוץ מזה,
 13. השיך' עבד אלעזיז בן
 14. אלמג'יר, מוכר הבדים, עשה בעניין ארבעת בדי העראצ'י
 15. המוזמנים רבות. הוא אמר לאורג:
 16. "השוק כבר ירד ואנחנו לא תאמנו אתך את מחירם.
 17. אחשב לך עבורם רק שבעים דרהם
 18. לצעיף".וקרא {האורג} לעזרה וצרח ואמר: "אני לא
 19. העמדתי אותם למכירה". אחר כך שהה כמה ימים ופחד מפני בן
 20. אלמג'יר פן ימתח ביקורת על סחורתו וחזר אליו
 21. מושפל והתחנף אליו ונתן לו אותם.
 22. להדרתך יוצא {לשלם} עבור שני הצעיפים ק'[ ] ועל הכביסה
 23. וההלבנה והניקוי שש וחצי ועל שני הצעיפים
 24. השייכים להדרתך, הלבנה וכביסה ושני גדילים
 25. [ ] דרהמים ואת כולם כיבסתי {ושמתי} בד דביקי על הבטנה

Hebrew Translation of Right Margin

 

 1. בסך הכול
 2. קנג' וחצי ל[ ]
 3. שני דינארים פחות קיראט
 4. [ ] שילם את שניהם
 5. מוכר המשי [ ] ורבע
 6. ולהדרתך [ ]
 7. האגוז [ ]
 8. בסך הכל מאה וארבעים וארבע [ ]
 9. נשאר לך לשלם
 10. תשע ורבע.
 11. אחי לקח
 12. מידי דאוד שמונה וחצי
 13. ואני אקח ממנו
 14. שלושה רבעים.
 15. הודעתי זאת להדרתך.
 16. [ כבר] הגיע אלי מכתב
 17. [אדוני] החבר

Hebrew Translation of Verso

 1. בעזרתך ריבוני.
 2. ונודע לי שהוא נשאר בעיד'אב עד עתה. תואיל נא
 3. הדרתו ותודיעני אם הגיע ממנו מכתב. והודיעני נא
 4. את דבר מי שיצא בשיירת הכארם וכן הודיעני נא
 5. מה הזכיר בדבר מצבו של השיך' מצ'מון וכל השיכ'ים
 6. כולם ואיזו סחורה יצאה עימו כדי שאשמח בכך.
 7. ואשר למצבנו, האל יודע ודי בכך.
 8. מזה כמה ימים שהחנות אינה מוכרת {כדי כיסוי}
 9. ההוצאות ויש ימים שאינה מוכרת {כדי כיסוי} השכירות.
 10. והמצב, אני מתפלל לאל שישחרר מעולו כי
 11. התארך {יותר מדי} הזמן שהאנשים שרויים בו והם
 12. מותשים. כי {קשה} בתקופה זו עד שמתברר לאשורו
 13. מצב האנשים וכל שכן אם התקופה מתארכת. אני מוסר
 14. להדרתו הנעלה את מיטב השלומות
 15. ולכל המצויים תחת חסותו - מיטב השלומות
 16. ואחי הלאל מוסר להדרתו את מיטב השלומות
 17. והואל נא למסור לכל החברים את מיטב
 18. השלומות ואם יעלה על דעתו שרות כלשהו, יכבדני נא
 19. במילואו. והשבח לאל לבדו.
 20. כ' אדר ב'

הערות

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 21.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain