Letter: ENA NS 21.14

Letter ENA NS 21.14

Tags

Input date

In PGP since 2017

Description

Letter dated spring 1137 sent by Abu Nasr to an India trader, probably not Ḥalfon b. Nethanel, inquiring about arrivals from the India route and describing the general economic depression in Alexandria. A brother of Abu Nasr adds greetings. Alexandria; Adar II, 20, maybe 1448; March 1137

Images and transcription

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 • סלאמה פסררת עלם אללה בדלך [. . . .
 • אלערציאן אללדאן יכתצאן בחצרתה פקד
 • עמל פיהם אלצאנע שאהדין כמא אמרת
 • וגאו עלי אלגאיה קצארה אלדביקי עלי בטאנה
 • ואיצא אול ערציין כרגא מן אלארבעה געלתהא
 • ברסם אלשיך אלאגל אבו אלמכארם ותסלמת
 • אלארבעה ללשיך דאוד בן מנצור כמא אמרת
 • וקד אנתגזא איצא אלדי ללשיך אלאגל אבו
 • אלפצאיל מע אלמקטעין אללדיין אלדין לה
 • וטננת אן אלשיך אבי אלפצאיל בן מולאי אלדיאן
 • יסאפר פכנת אנפדהם מעה צאר בדאלה
 • ען אלספר לאנה כאף מן כוף אלטריק ואמא
 • גיר דלך פאן עמל אלשיך עבד אלעזיז בן אל
 • מגירי אלבזאז פי אמר אלארבעה עראצי
 • אל. . . .מלה כל גמיל וקאל ללצאנע אן אל
 • סוק קד חט ונחן מא ואפקנאך עליהם
 • ומא אחסב לך פיהם אלא סבעין דרהמא
 • אלערצי פאסתגאת וצאח וקאל אנא מא
 • .ביע. . . תם אקאם איאם וכאד מן בן
 • אלמגירי אן יעקב עליה פי מתאע/ל/ה פרגע
 • צאגר אליה ואסתעטפה ודפעהם לה פגא
 • עלי חצרתה פי אלערציין קד וען קצארה
 • וצפו ומסח[[ס]] סתה ונצף וען אלערציין
 • אללדין לחצרתה צפו וקצארה ושאהדין
 • סבעה דרא ולגמיע קצארה דביקי
 • עלי בטאנה

right margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

 • אלגמלה | קנג>ל.צר. | דינארין אלא קיראטי[ן | .ב. צרפהמא אל | קזאז פ[. .] רבע | ולחצרתה בק[י מן | אלגוזה סא> | אלגמלה קמד> | אלבאקי עליה | ט ורבע | כאן אכי אכד | מן דאוד ח> | ואנא אכד מנה | נצף ורבע | אעלמת חצרתה | דלך ווצלני כתאב | אלשיך אבו אלפכר | ודכר אן ואלד | ] כרג
S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (2013), vol. 4.
 • ח24*
 • מכתב מאת אבו נַצְר בן אברהם אל סוחר בפֻסטאט ובו ידיעות על סחר-הודו
 • אלכסנדריה, כ' באדר ב', אולי אתמ"ח לשטרות, שהוא מארס 1137
 • ד72. ENA NS 21.14, ע"ב
 • חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 17.2 x 29.7 ס"מ. פורסם אצל פרנקל, האוהבים והנדיבים, עמ' 286–291.
 • כפי שזיהה גויטיין, על פי הכתב והסגנון, מכתב זה נכתב בידי הסוחר אבו נַצְר בן אברהם איש אלכסנדריה, בא כוחו של חלפון שם ומי שדיווח על קורות יהודה הלוי בשהותו שם. אבו נַצְר ציין במכתב את החודש, אדר ב', ואת היום בו, אבל לא את השנה. חסר ראשו של ע"א של האיגרת, שבו נזכר שם הנמען. על פי ההשערה שהנמען הוא חלפון, קבע גויטיין שהאיגרת נכתבה בשנת 1137. הנימוק לשחזור הוא כך: בתעודה ח17, מאדר א' שנת אתמ"ה לשטרות, שהוא פברואר 1134, אבו זִכְּרִי כהן, פקיד הסוחרים בפֻסטאט, כתב משם לחלפון השוהה בתימן וביקש ממנו לסייע לאבו נַצְר בן אברהם בעסקיו. מכאן משתמע שהלה היה חדש בסחר-הודו וחלפון טרם הכיר אותו אישית. מכתבנו מראה קשר ידידות הדוק בין אבו נַצְר לנמען. השנה המעוברת הראשונה לאחר השנה ההיא הייתה 1137 (לאחריה הייתה השנה המעוברת 1140, אך בחודש אדר ב' בשנה ההיא היה חלפון באלכסנדריה גם כן).
 • אולם ספק גדול אם איגרת זו נשלחה אל חלפון. לא זו בלבד שחסר באיגרת משני צדדיה (ראה להלן) פרט כלשהו שעל פיו ניתן לומר שהוא הנמען, אלא שהשוואתה למכתביו הוודאיים של אבו נַצְר לחלפון מצביעה על הבדל ניכר בברכות השלום. בכולם (תעודה ח73, ח77, ח80, ח81) נשלחת ברכה לאבו עַלִי אחיו של חלפון, וכאן מקומו נעדר. וכן במברכים שם (תעודה ח73, ח77, ח81) נזכרים אֱחיו של אבו נַצְר, וכאן נזכר רק אָחיו הִלַאל. הבודק את המכתבים ההם ימצא בהם גם פרטים אחרים שונים בברכות. מסתבר אפוא שמכתבנו יועד לא לחלפון אלא לסוחר אחר היושב בפֻסטאט.1
 • בפתח ע"ב ממשיך אבו נַצְר את דבריו על פלוני שותפו למסחר, שחזר מן המזרח הרחוק ומתימן ובינתיים שהה בעַיְ̇דַאבּ. זהו המשך הכתוב בע"א בשוליים הקרועים. לפני שנקטעו הדברים שם כותב אבו נַצְר (בתרגום): 'הגיע אליי מכתב השי̇ך אבו אלפַ̇כְר המזכיר שאבי [השי̇ך אבו אל]פַרַ̇ג',2 ואולי הוא הסוחר ששהה בעַיְ̇דַאבּ. הכותב מניח שאולי קיבל הנמען מכתב מן הסוחר ההוא ובו ידיעות על שאר הסוחרים ששבו הביתה ב'כַּארִם', על נגיד ארץ תימן מַ̇צְמוּן בן חַסַן ועל הסחורות שהביא הנוסע הנרמז, שבוודאי השקיע אבו נַצְר בעסקיו. ענייני המסחר באלכסנדריה היו בשפל, והמכירות בחנותו של הכותב לא סיפקו פרנסה ובקושי את דמי שכירות החנות.
 • כאן ובמכתביו האחרים רגיל אבו נַצְר לתבל את לשונו בביטויים אִסלאמיים. מעל אמצע השורה הראשונה התקנית של ע"ב כתוב 'עונך יארב' (בעזרתך, הוי אלי!). בדרך זו מסמן הכותב את המשך האיגרת. בתעודה ח77, ח81, הוא מסמן בכך דף שצורף לדף הראשון. כאן ובתעודה ח83 (שם מקוצר: 'עונך', בעזרתך) הוא מסמן את המשך המכתב בע"ב של אותו דף. כותבים אחרים השתמשו בסימנים ובלשונות אחרים, כדי לסמן את המשך האיגרת בדף נוסף או בע"ב.3 שיטה זו ידועה כמעט באופן בלעדי ממכתביו של אבו נַצְר,4 אף על פי שאפשר למצוא גם דוגמאות אחרות.5 יש להניח שאותו ביטוי משמש לסמן את המשך האיגרת גם בכתביהם של ערבים. הביטוי מזכיר, כמובן, את 'בעזרת ה' ' שרגילים בימינו לכתוב בראש האיגרת אבל לא בהמשכה.6
 • דומה אני שבמקרה זה סבר גויטיין שהביטוי הנזכר מציין שהכתוב מתחתיו בע"ב מצטרף לדף אחר, שלא נשמר, ולכן לא העתיק את הכתוב בע"א. לי אין ספק שהכתוב מתחת לביטוי הוא המשכו של ע"א של אותה איגרת בדף זה. שם עוסק אבו נַצְר בענייני מסחר שונים, ומזכיר גם שהתכוון לשלוח בדים עם אבו אלפַ̇צַאִיל בן מולאי אלדיאן [= אדוני הדיין], אלא שהלה החליט לא לצאת בגלל הפחד מסכנת הדרך ('מן כוף אלטריק'). אבו אלפַ̇צַאִיל זה הוא מבורך, בנו של הדיין אהרן בר ישועה אבן אלעַמַّאנִי. כיוון שלדעתי אין האיגרת כתובה לחלפון ואין בע"א ידיעות השייכות במובהק לסחר-הודו ולסוחריו, לא העתקתי את הצד ההוא. ההדרת המכתב במלואו במחקרה של מרים פרנקל, כנרמז לעיל.

Verso

 • עונך יארב
 • ובלגני אנה באקי בעידאב אלי אלאן תתפצל
 • חצרתה7 ותעלמני אן כאן וצל מנה כתאב ודכר
 • מן כר̇ג פי אלכארם תעלמני בה ותעלמני
 • מא דכר מן אחואל אלשיך מצמון ואלמשאיך
 • אגמעין ואי שי כר̇ג מעה לאסר בדלך
 • ואמא אחואלנא אללה עאלם וכפא בה עלים
 • לקד תמצי8 עדה איאם מא תביע אלדכאן
 • באלנפקה ורבמא איאם מא תביע באלכרי
 • ואחואל אסאל אללה אן יפר̇ג מן ציקתהא לאן
 • טאל מדא אלנאס עלי מא הם עליה פהם
 • יתלפו לאן פי הדה אלמדה אלמארה9 אנכשפת
 • אחואל אלנאס פכיף אן טאלת אלמדה חצרתה
 • אלסאמיה מכדומה באפצל סלאם ואכמלה
 • ומן תחוטה ענאיתה10 אפצל אלסלאם
 • ואכי הלאל יכץ חצרתה11 באפצל אלסלאם
 • ותנעם באכצאץ גמיע אלאצדקא באפצל
 • אלסלאם ומא סנח לה מן כדמה ישרפני
 • בהא ואלחמד ללה וחדה
 • אלעשרין מן אדר תאני
Image Permissions Statement
 • ENA NS 21.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain