מכתב: ENA NS 21.10

מכתב ENA NS 21.10

תגים

תיאור

Letter of recommendation on behalf of a proselyte. The conversion took place by the time of R. Menahem (b. Sasson?) and the proslyte was imersed. Also mentioned Yehuda ha-sar ha-gadol

ENA NS 21.10 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בששון ועלצ[ון
 2. וסואה אעלאמה דאם עזה ול. . . .להא
 3. אלשיך מ[בור]ך גר הצדק כ[. .]ה כאן מן
 4. מדה [סני]ן פי זמאן רבינו מנחם זקל חצר
 5. אלי מגלסה ומלו אותו לפניו וטבלו אותו והו
 6. אנסאן חסן דיין כייר מא צהר מנה אלא אלדין
 7. ואליראה וקצד כתב כתאב אלי בין ידין מגלס
 8. אלסאדה אלאגלא שני האחים המשובחים
 9. הצחים האזרחים כגק מרנו ורבינו
 10. יהודה השר הגדול בישראל אח ו. .

תרגום

ENA NS 21.10 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 21.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain