מכתב: Moss. IV,41.4

מכתב Moss. IV,41.4

תגים

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic (for the body) and Arabic script (for the closing greetings).

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).

Recto:

  1. ] מנכם צגירכם וכבירכם למא
  2. ] לסאן לכן אלצרורה תקוד אלי מא
  3. ]ללי חאת פי אלמגי לכנת קד
  4. ]נא אערף אנני לו אנפדת לכם

תרגום

Verso:

  1. ]ן אלשוק [
  2. ] באתם אלסלם ועלי מן תחוטה
  3. ]ـك على ازهر وعلى ابو الفضل وعلى مولاي(؟)
  4. ] بافضل السلم وطول الروح فما(؟) اقل(؟)