מכתב: Moss. IV,34.1

מכתב Moss. IV,34.1

תגים

תיאור

Informal note. In Judaeo-Arabic. The writer wants the addressee to obtain a letter confirming the receipt of the 2 1/6 dinars from Manṣūr b. Dā'ūd, and to inform al-Shaykh al-Sadīd that the writer has written him several letters and not received a response, and to obtain the six [...] from him.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
  1. ] מנצור בן דאוד ויאכד מנה כתאב
  2. בוצול דינארין וסדס
  3. ינעם י[גתמ]ע באלשיך אלסדיד יערפה אני כתבת לה
  4. עדה כתב מא וצל מנה גואב ויאכד מנה לסת

תרגום