מסמכים קשורים מכתב: Moss. IV,25.4

מכתב Moss. IV,25.4