מכתב: Moss. IV,25.4

מכתב Moss. IV,25.4

תגים

תיאור

Verso: Note from Shelomo b. Eliyyahu to Abū l-ʿAlā'. In Judaeo-Arabic. He asks Abū l-ʿAla' him to come together with Abū l-Barakāt in order to cut and tailor a piece of fabric for him.

Moss. IV,25.4 1v

1v

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
  1. יא שיך אבו אלעלא אשתהי אן
  2. תגי תפצל לי [[הדא]] מקטע
  3. ותכייטה אנת ואלשיך אלאגל
  4. אבו אלברכאת שצ
  5. וכתב שלמה ברבי אליה הדיין

תרגום

Moss. IV,25.4 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. IV,25.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.