רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IV,25.2

מכתב Moss. IV,25.2
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
    כולל digital edition