מכתב: Moss. IV,25.2

מכתב Moss. IV,25.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Informal note. In Judaeo-Arabic. The writer asks Abū Isḥāq to obtain for (?bi-rasm) Abū l-ʿAlā' a piece of fabric of high quality (jayyid rafīʿ) and close weave (ṣafīq) with the pattern (?ṭarḥ) of a grid, which he draws in the margin.

Moss. IV,25.2 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
  1. ענד וצול אלשיך אבו אסחאק אן שא אללה
  2. יאכד ברסם אלשיך אבו אלעלא מקטע
  3. גיד רפיע צפיק מליח עלי הד/א/ אלטרח
  4. בלא תואני

Margin:

  1. יתפק הדא אלטרח אלמדכור ולא יכון . . . . .
  2. . . ל מקפץ(?)                      ולעל יחרץ יגד(?)
  3. ואלסלאם

תרגום

Moss. IV,25.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. IV,25.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.