מכתב: ENA NS 2.23

מכתב ENA NS 2.23

תגים

תיאור

Letter in which the sender relates about some letters that reached him, discussing financial matters, among others some account books of different people and a registration document to be taken by the recipient to a Muslim judge, and also mentioning some letters that should be brought to Cairo. In the hand of Yosef b. ʿEli Kohen Fāsī (Gil). The sender is in Būṣīr. He asks the recipient to obtain an order from the vizier to a head judge to investigate the expropriation of goods that belonged to a deceased so-and-so b. Salāma. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, p. 365.) Verso is blank.

ENA NS 2.23 3

3

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. אכרגת מן אלדאר ודלך עלא ופאה סלאמה(?) [ ] פיה [ ]

 2. מותה ואעצם מא עלי רחל אלנאס ואמא [ ]

 3. [        ] אלאעדאל אלדי תקדמת כתב אליה [     ]ל לל[     ] יקול אכוך הדא

 4. תופי והו צאחב לפלאן ותרך וצייה ומא קבלתהא [לך מא]//וקד//קבצת עליה

 5. ונצרת גמיע מא לה וגדתה צט עדל מנהא מא חמל אלי מצר מא

 6. תשהד ב[הא] אלרסאיל סג עדל ונצ [         ] יט עדל מנהא

 7. משדוד טו עדל ואלבאקי נתיר ושרח שראה עלי מא יקתציה

 8. דפתרה מן אבוציר כדא וכדא [ ] ומן ונא כדא וכדא אעלמתה

 9. דאלך ליקף עליה וקד אכדת אנא אלוציה ותרכתהא דרג כתאבי למולאי

 10. אלשיך אבו זכרי וסאלתה אן יאכד עליהא תוקיע אלוזיר לקאצי אל

 11. קצאה באלכשף ען חאלי יאכד כתאב אלמשנה באלדי יגב יכן

 12. מן כשף חאלי עלי יד אלקאצי וקד ערפני אברהם אנה מתכסל

 13. פירד עלי קלבי מן דלך מא לא אחסן אצפה גיר אן אנא ארגו אן יכן

 14. פי עאפיה פמא אגיב במוצע יחצר מולאי וקד סאלתה אן יבדל

 15. עני אלדנ אלכתירה לעל אללה י[   ] כלאצי וכלאצכם חתי אלמכדה

 16. אלשש קבץ עליהא ואתבתת ללמשנה ולצאחב אלדיואן והו ראה

 17. צעב ואנחל [                   ] עלי יד מולאי אלשיך אבו אלכיר אלצירפי ואל[ ]

 18. אתכל עלי אלכאלק תעאלי יפעל מא ישא וכיף ישא פאללה אללה

recto - right margin

 1. יאמולאי אחב תתפצל ותגתהד

 2. פי מא יתעלק בי לעל אללה יחסן

 3. כלאצי עלי ידיך אן שא אללה

 4. [            ] אלשיך [ ]

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ש[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. אכרגת מן אלדאר ודאלך על ופאה סלאמה [. . . . .] פי.[. . . .
 3. .ותק ואעצם מא עלי רחל אלנאס ואמא [. . .] פקד בקית מאל
 4. . . . אלאעדאל אלי יקדמני כתב אל. . .ל לל. . יקול אכ. . . . .
 5. תופי והו צאחב לפלאן ותרך נציב ומא קבלתה . .לב מא //וקד// ק נצך עליה
 6. ונצרך גמיע מאלה זגד.[.]. עדל מנהא מא חמל אלי מצר מא
 7. תשה. [. .] אלרסאיל סג עדל וצ. [. .].ק.[. . . .] עדל מנהא
 8. משדוד ט אעדאל ואלבאקי נתיר ושרח ש. . . עלי מא יקתציה
 9. דפתרה מן אבו ציר כדא וכדא ומן ונא כדא וכד אעלמ. .
 10. דלך ליקף עליה וקד אכדת אנא אלוציה ותרכתהא דרג כתאב למולאי
 11. אלשיך אבו זכרי וסאלתה אן יאכד עליהא תוקיע אלוזיר לקאצי אל
 12. קאצה באלכשף ען חאלי ואכד כתאב אלמשנה באלדי יגב יכן
 13. מן כשף חאלי עלי יד אלקצי וקד ערפני אברהם אנה מת.סל
 14. פי רד עלי קלבי מן דלך מא לה אחסן אצפה גיר אן אנא ארגו אן יבק
 15. פי עאפיה פמא אגיד מוצע יחצר מאלה וקד סאלתה אן יבדל
 16. עני אלדנ אלכתיו. לעל ללה יתם כלאצי וכלאצכם חתי אלמכדה
 17. אלש . . .ק עליהא ואתבתת ללמשנה ולצאחב . . .וץ והו .א.
 18. צעב ואנחלאלה ק. . עלי יד מולאי אלשיך אבו אלכיר אלצירפי ואל
 19. אתכל עלי אלכאלק תעאלי יפעל מא ישא וכיף ישא פ. . . . .

right margin, diagonal lines

ותל. . . | נחב תתפצל | יא מולאי | מולאי | לעל אללה יחסן | פי מא יתעלק פי | כלאצי עלי ידיכם | . .[.]ן |

אב.[. .]בק אלשיך

תרגום

ENA NS 2.23 4

4

ENA NS 2.23 1

1

ENA NS 2.23 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.23: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain