מסמך משפטי: ENA 4011.34

מסמך משפטי ENA 4011.34

תגים

תיאור

Recto (secondary use): Legal document according to which a debtor Khalaf must pay to Faḍāʾil only one half of the sum stipulated in the Muslim document. Signed by Shelomo b. Saʿadya and Avraham b. Natan. Dated: Nisan 1461 Seleucid = March/April 1150 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. (Information from Goitein's index cards.) NB: Goitein refers to ENA 4011.34 as ENA 4011.33.

ENA 4011.34 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שרוט אלקנינאת בלפסטאט באן . . .
 2. יקים בהדה אלמאיתין [סבעה] ותלתין
 3. דראהם ללשיך אבו אלפצאיל הל. .
 4. מכתוב בבאטן הדה אלחגה פי . . . .
 5. אתנין ותאלת מן שהר איר אתסא
 6. לשטרות בגיר אחתאגאג כל עיקר ואן
 7. דלך חוב גמור ומלוה זקופה דין לאזם
 8. וחק ואגב עלי כלף דנן ועלי וראתה
 9. בעדה ללשיך אבי אלפצאיל ולוראתה
 10. בעדה וכתב דלך באלפסטאט בחדש
 11. ניסן אתסא רשות יקר אדוננו שמואל
 12. הנגיד הגדול יהי שמו לעולם לראיה
 13. לזכו שלמה בר סעדיה סט
 14. אברהם הכהן בר נתן נע

תרגום

ENA 4011.34 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4011.34: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain