מסמך משפטי: ENA 2727.8a

מסמך משפטי ENA 2727.8a

תגים

תיאור

Trousseau list. Written by Hillel b. ʿEli. Groom: Arye b. Yehuda. Bride: Karīma bt. ʿAmmār. Marriage payments: 10 + 15. The latter refused to leave Cairo and live with her husband in Palermo, Sicily, resulting in legal arrangements and restoration of gifts; includes a detailed trousseau. Dated ca. 1080. (Information in part from Mediterranean Society, III, p. 402; 177 and 464 note 85.) EMS/AA

ENA 2727.8a 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמך רחמ
 2. אלחתן אריה בר מר ור יהודה סט
 3. אלכלה כרימה בת עמאר נע
 4. אלמקדם י אלמוכר טו
 5. אלרחל אלדהב
 6. זוג דמאלג דהב צאמת ק דינ
 7. זוג אסורה דהב ל דינ
 8. פרדה תסתינק(!) ה דנ
 9. זוג חלק דהב מכמס
 10. ז דנא
 11. מכלל בלולו
 12. אלפצה
 13. ציניה פצה ל דינ
 14. מדכנה פצה נ דינ
 15. מרש פצה ח דנא
 16. חסכתין פצה כ דינ
 17. דרג פצה יד דינ
 18. תלתה אגטיה ו דנא
 19. פצה
 20. תוב דביקי ביאץ יג דינ
 21. קדים
 1. [[מערקה סוסי]] שיו

תרגום

ENA 2727.8a 2

2

Verso. Column 1

 1. תלתה אנצאף ו דנא
 2. ארדיה לכיסה
 3. מכתומתין אחדתהן ח דנ
 4. סקלאטון ואלאכרי עתאבי
 5. מערקתין סוסי ב דינ
 6. מעגר יאקותי ב דינ
 7. עצאבה מני לכיסה ג דינ
 8. מעגר דרי מלבוס ב דינ
 9. מנדילין דביקי א דינ
 10. ארבעה מעארק ג דנא
 11. תוב דביקי ותוב ג דינ
 12. אזרק גסילין
 13. מערקה זרקא ב דינ
 14. ומנדילין רומי
 15. מרתבה טברי י דנא
 16. טברסתאן
 17. טראחה ח דנא
 18. ולחאף
 19. טראחה בזיון ב דינ
 20. ומכדתין
 21. מלאתין ומלחפה ח דנא
 22. מלבוסה
 23. זוג סתור צוף ג דינ

Column 2

 1. חנבלין צוף ג דנ[
 2. מנארה וטסת ו[
 3. וצטל וקצריה [
 4. וחקה [
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2727.8a: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain