רשימה או טבלה: ENA 1822a.24

רשימה או טבלה ENA 1822a.24

תגים

תיאור

Account of a pharmacist listing household goods. (Information from Mediterranean Society, II, p. 585)

ENA 1822a.24 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

column 1

 1. . . . . . . . . . . . . . .]עא וסכין
 2. . . . . . . . . .]ה תמאנין רטל
 3. ורד מו. סבעה א. . . אן ורד
 4. ותוב נצא[פי] אכדה פוציל אכיה ותוב
 5. . . . .] אני ומנדיל צקלי

column 2

 1. מ.ר זית [. . . . .] .י
 2. מ.ר זית ר.[
 3. טהור ורק
 4. זעפראן כ
 5. כרויה כמס ויבאת נה
 6. ד ארטאל ורד ה ורק
 7. זהר בנפסג ה ורק
 8. מרגל נוחאס יו
 9. בקיה דרהים כ ורק
 10. אלגומלה מאיה
 11. סבעה ועשרין ונצף
 12. ואלדכאן ביגומלתהא בי תמאניה
 13. דנאניר יח דרהם ורבע ורק
 14. אלבאקי נצף ורבע דרהם
 15. ואיצא יח גיר רבע ורק
 16. .ואל[. .] אלדכאן
 17. ואיצא תמאניה דנאניר ע.
 18. קבץ מ גומלתהא סבעה
 19. ותמן אלבאקי דינאר גיר ת. .עי

right margin, straight line at 90 degrees to main text

ותמניה עשר דרהם

ורבע ורק

תרגום

ENA 1822a.24 2

2

verso column 1

 1. ורסם[
 2. קבל מ[. . .]מ. .א[.] כאן כאד[.
 3. ה תמן י ו[. . .

________

 1. קבל כלף בן אלטנאמ[.]. עלי
 2. אלתורכיה רה. נץ ורביע ואיצא
 3. . . ען אלמ
 4. ואיצא ען ד.נב ה
 5. ואיצא ען אלחזאן
 6. אלמגרבי ג [[ב]]
 7. [[אלגומלה ל וא]]
 8. וען כאבולי יו>
 9. וען מחלב ד
 10. אלגומלה נג ורבע
 11. וען פסיקא רובע
 12. וען ציבור ג ורק

left margin, straight line at 90 degrees to main text

אל. . . .י ען תמ. . . מח. . ד ורק

column 2

ען . . . .

וען קיבול

וען .אל[. . .] ען .א. .

אלגמלה

ENA 1822a.24 3

3

ENA 1822a.24 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.24: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)