רשימה או טבלה: T-S NS 83.14

רשימה או טבלה T-S NS 83.14

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Late. Of interest because many of the line items are the names of Egyptian towns: Gharbiyya, Bahnasa, Manṣūra, Fuwwa, Ṭunūb, Shawbak, and many more. Needs examination.