מכתב: ENA 1822a.61

מכתב ENA 1822a.61

תגים

תיאור

Letter in which the sender sends a request for help. R. Avraham is mentioned

ENA 1822a.61 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ר אברהם לאן מא. .[. . . . . . . . .
 2. לה שי לאנה יתפצל כתיר ולו //לי// א.[. . .
 3. כאן לי חיאה ואסעה אלשדה עטימ[ה
 4. אגל תוב לי ולצגיר ואלה אדא קלעת
 5. אלתוב אגסלה יבקה עליה כלך תוב מהרי
 6. ואסעה יקול לה מולאנא אן אמכן אן
 7. נתחדת [[ל]] לילה מן ליאלי אלמיעאד עשה
 8. נתחצל שי ואלה לו לא אלשדה אלדי אנא
 9. פיהא מא //כנת// אכלף כאטר אחד לאני
 10. קאעד פי דכאן אסם דכאן ואלה מא
 11. יגי פיהא רטל שראב ולא סכר ולא
 12. אקדר אכלי ולא אנא קאעד גיד
 13. פאלה תבארך ותעאלי אן יגעל אלעאקבה
 14. חמידא אנהא אלממלוך דלך ושלום

תרגום

ENA 1822a.61 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.61: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)