רשימה או טבלה: ENA 1822a.57

רשימה או טבלה ENA 1822a.57

תיאור

List of belongings of the deceased Abu Ali b. al-Raqqi, which were left behind and sent from the Maghreb to Alexandria. (Information from Mediterranean Society, IV, pp. 170, 403)

ENA 1822a.57 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמך רחמ
 2. תבת מא פי אלעיבה
 3. אלתי ללשיך אבי עלי בן
 4. אלרקי אדאם אללה עזה
 5. מן אלרחל אלמנפדה אלי
 6. אלאסכנדריה צחבה
 7. אלשיך אבו אלסרור בן סגמאר
 8. אדאם אללה עזה
 9. מן דלך
 10. עמאמה צקלי גדידה
 11. שקה דביקי שקה ברד
 12. תוב צקלאטון ביאץ מדפון
 13. מבטן באחמר עמאמה
 14. קטן רומי //כליעה// . . . . לכי כליע

תרגום

ENA 1822a.57 2

2

verso

 1. מיזר כחלי גדיד
 2. שקה דיבאג רומי עקאבי
 3. כרקה כז סוסי פאכתי
 4. כרקה צקלאטון דמשקי
 5. ארבע כרק מצמת ביאץ
 6. עמאמה שרב כליעה
 7. קוארה //לל//מאידה זרקא
 8. סראויל כלק
 9. שאשיה קרקובי כליעה
 10. מראה ביד מגלפה אדיא
 11. ערסה //כשב//מכובה ללטיב
 12. משט עאג לטיף ומקץ
 13. סכין בגלבה פצה
 14. וחקיה כשב
 15. קצאצאת בלדי אכצר
 16. כריטה גלד ללמפאתיה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.57: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)