רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA 1822a.46

רשימה או טבלה ENA 1822a.46
 1. ציטוט
  Miriam Frenkel and Ayala Lester, "Evidence of Material Culture from the Geniza— An Attempt to Correlate Textual and Archaeological Findings‎" (in Judaeo-Arabic), in Material Evidence and Narrative Sources : Interdisciplinary Studies of the History of the Muslim Middle East‎ (Leiden: Brill, 2014).
  כולל מהדורה, תרגום, דיון
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Miriam Frenkel, "Texts as Objects, Objects as Texts,"Einstein Lectures in Islamic Studies 2 (n.p.: Freie Universität Berlin, 2012), 1-52.
  כולל תרגום, דיון
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition