רשומה קשורה ל-מכתב: Halper 389

מכתב Halper 389
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • #751, pp. 453-474
 3. ציטוט
  Menahem Ben-Sasson, יהודי סיציליה 1068-825‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991).
  למהדורה ראה
  • pp. 65-88
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה
 5. ציטוט
  Athina Pfeiffer, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
  כולל