מכתב: Bodl. MS heb. d 76/62

מכתב Bodl. MS heb. d 76/62

תגים

תיאור

A strongly worded letter by the head of a yeshiva to Yakhin ha-Levi b. Mevorakh demanding assistance for its cantor. (Information from Mediterranean Society, II, 569, and from Goitein's index cards)

Bodl. MS heb. d 76/62 62 recto

62 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, handwritten notes.

תרגום

Bodl. MS heb. d 76/62 62 verso

62 verso

 1. . . . . . . . . . . . . .]. ה. ו. ואמת כי שגיתם ולא במזיד
 2. . . . .]. .ת[. . .]בדתה בני אדם אשר הבל וריק יעזורו
 3. ביראת ייי ועוזו וקבה יתוה עליך תיו של דיו ואל
 4. יחזור בטובה שכתב עליך(!) ותורת סיני תקלוט אותה עם
 5. התשובה אמן אין להזהירך ולא להזכירך בכבוד החזן המומחה
 6. שלנו לחזק מתן לפניו אם טוב בעיניך בכל יכלך .[ת]מצא אחרית
 7. ואם לאו חדל כי ישעו צומח וגואליו רבים ושלומך ושלותך
 8. תועצם כתבך יגיע על ידו למען נחלה פני האלהים עבורך
 9. ועקב שלם נצח סלה רבנו אב הישיבה ירום הודו משיאך
 10. עצם שלום(!) כי נאמן רוח אתה ועקב שלום!() כת ולמוכחים
 11. ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב מה רב טובך וט

bottom margin, straight lines in same direction as main text. Address.

לנכבדינו כגק מר ור יכין הלוי משער הישיבה הנעזר בשם

החבר בסנ גדולה נט רח ביר יו לחזות בנועם ייי יכ. .

מבורך הלוי החסיד תנצבה לעולם ועד נצח סלה ישע רב

תנאי היתר שימוש בתצלום