מכתב: T-S NS 324.96 + T-S AS 150.63

מכתב T-S NS 324.96 + T-S AS 150.63

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Letter from a son to his father Mubārak b. [...], in Fustat. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. With rudimentary handwriting and spellings. The son complains about his wife's insolence and quarrelsomeness (אלקחה ואלמכאלפה ואלגראב). Especially noteworthy is his statement 'an evil woman is leprosy for her husband' (אלדי קאל פיהא אלכתאב אשה ראעה צאראעת לבעלה), quoting a proverb attributed to Ben Sira in BT Yevamot 63b and Sanhedrin 100b. He also reports that he has been fasting for three days. (וחק אלתורה אן כתבת לך הדא אלכתאב אלא ואנא צאים לי תלתתיאם מא דקת שי). Refers to the addressee coming to Fustat. Verso also contains several rows of Greek/Coptic numerals. (Information mainly from Oded Zinger and CUDL.) Join: Alan Elbaum

T-S AS 150.63 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 150.63 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 150.63: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.