רשומה קשורה ל-מכתב: T-S AS 149.51 + Bodl. MS heb. d 74/47

מכתב T-S AS 149.51 + Bodl. MS heb. d 74/47
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה